Cam bölme, şirketlerde, bankalarda ve büyük çaplı holdinglerde kullanılan çok özel bir sistemdir. Bu sistem sayesinde çalışanların daha çok göz önünde olması amaçlanmakta ve büyük ölçüde başarılmaktadır. Çalışanlar, cam bölme sistemlerinin kullanılmaya başlanmasıyla beraber üstlerinin göz hapsine girmişlerdir. Bu da çalışanların artık işlerine daha fazla özen göstermesi gerekliliğini doğurmuştur. Zaten özel sektörde daima bunun planları yapılmakta ve iş performansının ne şekilde arttırılabileceği üzerinde durulmaktadır. Cam bölme sistemleri, bu açıdan özel sektörde çalışan firmalar açısından bir tür can simidi görevi üstlenmiştir.

Çalışan performansı, sadece özel sektör için değil devlet kurumları için de son derece önemlidir. Artık devlet kurum ve kuruluşlarında bile cam bölme ve buna benzer sistemlerin kullanıldığını görebiliyoruz. Özel sektörde alınan verimlilik, devlet kurum ve kuruluşlarını da bu şekilde harekete geçirmiştir. Çalışanların cam bölme sistemleri sayesinde artan iş performansı, kendilerini geliştirebilmeleri açısından da son derece değerlidir. Çalışan performansında artan verimlilik öncelikle çalışanın kendisine, daha sonra çalıştığı firma ya da işyerine, sonra da bu firma ve işyerinden hizmet alan bireylere fayda sağlamış olur. Cam bölme sistemleri, bu şekilde zincirleme bir katkı sağlamış olacaktır.

Cam bölme sistemleri, müdür ve amirlerin çalışmalarını da etkilemektedir. Sadece klasik çalışanlar değil, yönetim kademesinde yer alan çalışanlar da bu sistemler sayesinde her daim göz önünde olurlar. Bu da firmanın daha ileriye adım atabilmesini mümkün kılar. Müşteriler ve çalışanların daima iç içe olması, firmanın aile ortamına kavuşması anlamına da gelmektedir. Ayrıca iş performansının artışıyla beraber mesai saatleri dâhilinde daha çok kişiye hizmet sağlanabilir. Böylece ofis bölme firma ya da işyerinde uzun kuyruklar oluşmayacak, hizmet akışı daha net bir şekilde sağlanabilecektir. Bu açıdan da cam bölme sistemlerinin son derece faydalı olacağından bahsedebiliriz.